Marieke Timmer

Als afdelingshoofd Publicaties en Nieuws van het RIVM beweegt Marieke zich in een dynamische en complexe omgeving, met de aandachtsgebieden woordvoering, corporate communicatie en het publicatieproces.

Het RIVM staat de afgelopen jaren continu in het middelpunt van de belangstelling. Dit heeft impact op de manier waarop het RIVM communiceert en op de manier waarop het RIVM de communicatie organiseert. Binnen de Stafeenheid Communicatie en Duurzame informatie maken de teams een omslag in werkwijze, waarbij de agile werkwijze het uitgangspunt is. Marieke en de andere afdelingshoofden staan aan de lat om deze verandering vorm te geven en leiden dit in goede banen te leiden.

 

 

 


 

Presentatie tijdens het jaarcongres (samen met Justine Bolt):

‘Starten met agile in Communicatie’

 

De directie Communicatie en Duurzame informatievoorziening van RIVM heeft tijdens de pandemie voor een groot gedeelte in dienst gestaan van de crisis. Toch ging het denken over verbeteringen in de organisatiestructuur gewoon door. Een structuur die meer specialisatie én meer samenwerking zou faciliteren, dat was de wens. Specialisten vonden elkaar snel en de teamvorming daartussen kwam vlot tot stand. Maar de multidisciplinaire samenwerking, om end-to-end communicatie te leveren voor de verschillende RIVM-kennisdomeinen, die kwam niet als vanzelfsprekend tot stand en dat was aanleiding om een agile manier van werken in deze teams te introduceren.

Door agile events en routines te gebruiken krijgt de samenwerking in deze multi-disciplinaire teams steeds meer vorm, ritme en structuur. Dit is een verandering die gepaard gaat met de gebruikelijke veranderdynamiek. Hoe gaat het management daarmee om, en welke aanpassing vraagt dit van communicatieprofessionals en hun interne klanten? Marieke Timmer (Manager) en Justine Bolt (Product Owner) vertellen openhartig over hun ervaringen.

 

Klik hier voor het programma-overzicht.

RSS
LinkedIn
Share