Programma

  • Plenair Programma
    09:00 - 09:15
    Welkom namens Agile Consortium
    Frederik Schukken (dagvoorzitter) en Jeroen Venneman (voorzitter)van het Agile Consortium openen het Jaarcongres 2022.
    09:15 - 09:30
    Toelichting Programma & Uitleg LevendLinkedIn
    Frederik Schukken presenteert de outline van het programma, met verdere uitleg over LevendLinkedIn door Misha van Hamersveld. Tijdens het jaarcongres 2022 spelen we gedurende de dag LevendLinkedIn: het concept dat ervoor zorgt dat je tussen de workshops en keynotes eens niet alleen bij je gebruikelijke kennissen blijft hangen, maar écht nieuwe mensen ontmoet en onverwachte gesprekken voert. Wie is de meest verrassende netwerker van het congres?
    09:30 - 10:15
    Keynote: Jamilon Mulders
    10:15 - 10:45
    Pauze
    10:45 - 11:30
    Keynote: Kiki van den Berg (Congreszaal A+B)
    10:45 - 11:30
    Keynote: Bart Stofberg (Congreszaal C)
    11:30 - 11:45
    Pauzemoment
    11:45 - 12:30
    Parallel Programma #1
    Parallelle sessies in de 6+ verschillende tracks.
    12:30 - 13:30
    Lunch & Wisselmoment
    13:30 - 15:20
    Parallel Programma #2
    15:20 - 15:40
    Pauzemoment
    15:40 - 16:25
    Keynote: Melissa Reeve
    16:25 - 17:10
    Keynote: Dave West
    17:10 - 17:30
    Afronding door dagvoorzitter & uitreiking bokaal LevendLinkedIn
    17:30 - 19:00
    Borrel & Networking
  • Track 1 (Congreszaal A+B)
    11:45 - 12:30
    Jeroen Stoter: Het Agile Management Team, de cruciale factor of een Agile transformatie slaagt of niet
    Er wordt heel veel geschreven over Agile leiderschap. Er is echter weinig beschikbaar over Agile Management Teams...... Zij zijn de cruciale factor voor een succesvolle Agile transformatie. De Agile paradoxen komen bij hen samen en tegelijkertijd wordt van MT leden gevraagd Angelsaksisch naar boven praten en Rijnlands naar beneden. Wat verandert er concreet voor het MT als er wordt overgestapt op agile werken? En wat betekent dat precies voor alle reeds ingeplande overleggen? In deze interactieve sessie geef ik je inzicht wat een Agile Management Team eigenlijk is en hoe hun werk verandert. Hierbij verbind ik nieuwe theorie aan een praktijkcase bij NS stations Services. Je gaat weg met concrete tools om een MT in beweging te krijgen en te houden. Waar moet een MT mee stoppen en waar mee beginnen? En hoe beloon je nieuw gedrag?
    12:30 - 13:30
    Lunch & Wisselmoment
    13:30 - 14:15
    Paul Takken: Natuurlijk Agile – De verborgen wortels van wendbaarheid
    Agile heeft door zijn cyclische hart het vermogen organisaties terug te zetten in hun kracht, maar werd de afgelopen jaren vooral ingezet ten behoeve van efficiencyverbetering. Dit beperkte ge-bruik van Agile als werk- en organisatiemethode leidde vaak tot onvoldoende (of niet-duurzame) resultaten. Het doet ook onrecht aan zijn werkelijke karakter en kracht. Agile is namelijk veel meer dan een (software) ontwikkelmethode en zelfs veel meer dan een mindset. Dit boek (en presentatie) beschrijft het fundament en verklaart de universele kracht van Agile: Natuurlijk Agile. Het leert je heel praktisch om ‘natuurlijk Agile’ in je eigen omgeving toepassen en van jouw organisatie een wijze en succesvolle organisatie te maken waarin mens, technologie en omgeving weer in balans raken én blijven. Paul Takken was tijdens de Dieselaffaire en bankencrisis als adviseur en leiderschapscoach betrokken bij experimenten om via Agile een oplossing te vinden. Samen met Agile-pioniers Jeff Sutherland, professor Nonaka en Joe Justice heeft hij in Japan de bron van Agile uiteindelijk gevonden. Paul neemt je in zijn presentatie mee op reis naar de ware essentie van Agile.
    14:15 - 14:35
    Pauzemoment
    14:35 - 15:20
    Peter Coesmans: True Face Agile
    Covid has shown the world the value of being flexible, adaptable, resilient. For people, for teams, for organisations, for organisational ecosystems. And while Covid is still amongst us and interfering with international business, new challenges are already popping up. We don’t know what will happen, what we do know is that the management paradigms that have been working for decades no longer are fit for the upcoming future. Peter Coesmans, Chief Agility Officer for the Agile Business Consortium, will investigate with us on how business agility might be helping organisations to thrive and survive. He will be using the latest insights, based on collaborative work with the Business Agility Institute, Green Project Management. He will be sharing the latest on Agile Strategy, Leadership and Culture insights, and resilience. And will be discussing how it might impact people, teams, organisations and perhaps society.
  • Track 2 (Bordewijkroom)
    11:45 - 12:30
    Jasper Doornbos: De terugkeer van de menselijke maat in onze organisaties
    We horen het veel in de politiek en in bedrijven: de menselijke maat moet terug in onze organisaties. Iedereen is het hiermee eens. Maar wat is dat, die menselijke maat? En hoe verhoudt deze zich tot de dominante, zakelijke oriëntatie? Aangezet door zijn ervaringen als Country Manager in Singapore deed Jasper Doornbos onderzoek. In zijn organisatieadviespraktijk werkt hij nauw samen met bestuurders, managers en uitvoerende professionals. Dit levert talloze tenenkrommende maar ook hilarische verhalen op. In zijn presentatie vertelt hij hierover, maar laat hij ook zien hoe menselijke managen in de praktijk kan worden gebracht. Hij laat het aan zijn toehoorders over om een verbinding te leggen met het agile gedachtengoed. Dat deze verbinding er is staat als een paal boven water!
    12:30 - 13:30
    Lunch & Wisselmoment
    13:30 - 14:15
    Femke Hille
    14:15 - 14:35
    Pauzemoment
    14:35 - 15:20
    Nienke Alma: Continue verbeteren met cognitieve belasting; een waardevol experiment.
    Het is een bekende situatie: je werkt met een team van getalenteerde mensen en toch functioneert het niet. De ambities zijn groot, maar keer op keer worden de doelstellingen niet gehaald. De teamleden zijn gefrustreerd en klagen over de werkdruk. Gelukkig is er ook nog een ander team waar alles soepel lijkt te werken. Tijd voor een passende oplossing! Een deel van het werk wordt overgedragen naar dat team en twee ontwikkelaars gaan met dit werk mee. Maar is dit een passende oplossing? Hoe weet je dat de werkdruk écht is verminderd? Nienke Alma besloot om in zo’n situatie naar de cognitieve belasting te kijken. In de jaren ’80 introduceerde John Sweller de cognitieve belastingstheorie (Cognitive Load Theory). Deze theorie, die oorspronkelijk vooral in het onderwijs werd toegepast, beschreef het effect van de belasting van het kortetermijngeheugen of werkgeheugen op de effectiviteit van mensen. Recenter is deze theorie opnieuw onder de aandacht gebracht in het boek Team Topologies van Manuel Pais en Matthew Skelton. Zij richtten zich vooral op de cognitieve belasting van teams. Als je teams optimaal wilt laten functioneren, is het volgens hen van belang om bewust rekening te houden met de cognitieve belasting. In haar presentatie staat Nienke eerst stil bij de drie typen cognitieve belasting zoals uitgelegd in Team Topologies. Vervolgens neemt ze je mee in haar experiment om deze cognitieve belasting te meten. Welke vragen moet je stellen om inzicht te krijgen in cognitieve belasting? Hoe neem je de teams mee in het experiment? En leverde het daadwerkelijk nieuwe inzichten op? Eén conclusie werd in ieder geval snel duidelijk: cognitieve belasting van teams biedt een interessante invalshoek voor iedereen die zich bezighoudt met continue verbetering van de effectiviteit van teams.
  • Track 3 (Congreszaal C)
    11:45 - 12:30
    Pieter Kamstra & Ralf Hermans: Hoe te leren van je fouten bij Lean Portfolio Management; een client study van Enexis
    Wat is de volgende stap voor de organisatie bij het gebruik van Agile? Is het om teams te schalen of misschien wel de-scalen, terug naar de roots van agile. Beide opvattingen hebben hun voor- en nadelen. Als je beslist om verder te schalen, dan is het verstandig het gehele bedrijf mee te nemen. Lean Portfolio Management komt daarbij al snel om de hoek kijken. Hoe u kunt beslissen over bedrijfsbrede Epics, hoe u kunt overstappen op een op capaciteit gebaseerd budgetteringsmodel en er tegelijk voor kan zorgen dat teams agile kunnen blijven. Die willen samenwerking en interactie, en geen volledig gedicteerd plan. Voor je het weet heb je ofwel gefaald in de wensen van je Agile Teams (door niet de gewenste flexibiliteit toe te staan) of je hebt je managementteam in de steek gelaten (geen rekening gehouden met de controle die ze verwachten). Hoe we met deze valkuilen omgingen en van onze fouten leerden, leggen we in deze sessie uit.
    12:30 - 13:30
    Lunch & Wisselmoment
    13:30 - 15:20
    Laurens Bonnema & Dick Croes:  Inspirerend projectmanagement met Agile
    Agile projectmanagement bestaat niet. Of toch? Wij komen het wild steeds vaker tegen. Is dit werkverschaffing voor gewezen projectmanagers of is er ook in een Agile omgeving ruimte voor projecten? Wij denken dat laatste en in deze presentatie leggen we uit waarom. In de sessie maken we duidelijk wanneer een projectmatige aanpak in een Agile omgeving toegevoegde waarde heeft. Daarbij gaan we in op de opzet van een project en hoe dit vervolgens op een Agile wijze uitgevoerd kan worden. U wandelt naar buiten met een complete bootcamp aanpak voor het opstarten van een Agile project. Altijd handig in de Agile toolkit van een ervaren Agile Practitioner. Je weet maar nooit wanneer je ineens een Agile project gaat doen…
  • Track 4 (Maartensroom)
    11:45 - 12:30
    Anouk Maat & Claudine Koers: Xperience en Xperiment A SAFe Journey - hoe strategie te vertalen naar waarde creërende uitvoering - Serious Gaming
    Veel organisaties maken gebruik van SAFe®. Maar helaas mislukken veel programma's, zelfs voordat ze het niveau van het creëren van bedrijfswaarde hebben bereikt. In de simulatie Fly4You leer je de essentie van SAFe® en ervaar je de cruciale tips en trucs om mislukkingen in je eigen programma's te voorkomen. In deze workshop spelen we een fragment (de PI Planning) deze simulatie en komen de volgende zaken aan de orde: * Hoe zet je strategie om in een gedeeld en realistisch "uitvoeringsplan"? * Hoe synchroniseer het werk tussen meerdere ontwikkelteams? * Hoe werkt een PI Planning en welke stakeholders spelen welke rol? Deze simulatie wordt ondersteund door Scaled Agile SAFe®
    12:30 - 13:30
    Lunch & Wisselmoment
    13:30 - 15:20
    Jacques Dunselman & Jurgen Bluemink: Program level forecasting - agile in control
    In deze workshop laten Jacques Dunselman en Jurgen Bluemink aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe een betrouwbare programma releasekalender gerealiseerd kan worden, door: > Werk op feature niveau (programma/ART niveau) onafhankelijk van de teams in te schatten. > Met behulp van historische data ('empirisch plannen') op team- en programma/ART niveau de doorlooptijd van deelpakketten te bepalen. > Werk in deelpakketten vervolgens aan teams toe te wijzen. > Een relatie te leggen tussen schatting en realisatie op teamniveau en de schatting en realisatie op programma/ART niveau. U gaat hiermee zelf aan de slag waarmee u een goed beeld krijgt van wat er nodig is om tot een voorspelbare releasekalender te komen.
  • Track 5 (Multatuliroom)
    11:45 - 12:30
    Dave West:
    12:30 - 13:30
    Lunch & Wisselmoment
    13:30 - 15:20
    Remi-Armand Collaris & Karen de Boeck: Happy Imposter
    Misschien herken je dit wel: Je zit in een sollicitatiegesprek of coacht een team of verzorgt een workshop en een stemmetje in je hoofd zegt dingen als: * waarom zouden ze naar mij moeten luisteren? * wat heb ik te bieden dat anderen niet hebben? * wat als ze erachter komen dat ik niet de expert ben die ze verwachten? Als dat zo is, hebben we net ontdekt dat je niet zo veel verschilt van velen van ons. Hoe kun je nu deze 'bedrieger'-gevoelens omzetten in een voordeel in je dagelijks werk? Hoe kun je de druk van het moeten weten van alle antwoorden verminderen? Hoe kun je imposter-gevoelens gebruiken om als teamlid, coach of leider meer impact te creëren in je omgeving. Nou, kom naar onze sessie en ontdek het :-).
  • Track 6 (Deysselroom)
    11:45 - 12:30
    Mariëlle Roozemond: Team Topologies toegepast op Marketing
    Team Topologies is een ingenieus, maar nogal ingewikkeld concept voor teams in IT-omgevingen. Het duurt even voordat je de verschillende teamsoorten en samenwerkingsvormen uit elkaar kunt houden. Zoals bijna alle agile concepten is het ook heel goed te plotten op omgevingen die grenzen aan IT, zoals Marketing. In deze workshop leid ik je door een 'leerruimte' waar je je eigen oplossing gaat bedenken voor een Marketingafdeling met behulp van de Team Topologie patronen. Je past de verschillende team- en samenwerkingsvormen direct toe, na een korte introductie. In 50 minuten heb je de basis onder de knie. Na deze workshop heb je een uitstekend beeld van waar je Team Topologies kunt toepassen en hoe je met een team de eerste stappen kunt zetten, of dit nu in IT of marketingomgevingen is.
    12:30 - 13:30
    Lunch & Wisselmoment
    13:30 - 14:15
    Melissa Reeve:
    14:15 - 15:20
    TBC
  • Track 7 (AMG Schmidtzaal)
    11:45 - 12:30
    Erik Peet: Hoe visualisatie nieuw licht laat schijnen op het agile manifesto
    12:30 - 13:30
    Lunch & Wisselmoment
    13:30 - 15:20
    Rik de Groot: Experience the true face of Agile by playing!
    Do you want to work Agile and collaborate effectively in your organization? Changes like this are complex and have a major impact on the organization. How do you involve everyone in this change? The True Face of Agile is experience the Agile mindset. Learn by doing! The game has all components in it to experience what the Agile mindset and iterative working is. Discover which aspects you can already apply tomorrow. In three exciting sprints, teams experience the Agile mindset and work on a mini-chain reaction. Ultimate cooperation is required to achieve a good end result. Can you manage to get one working system at the end?
RSS
LinkedIn
Share